วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยนำเสนอบริการที่ทันสมัย เหมาะสม และได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

ภาระหน้าที่


- ออกแบบโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
- พัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า / รวดเร็ว / ง่ายต่อการใช้งาน
- พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของลูกค้า
- ติดตามแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง